Contacteer Francis Goethals voor regressietherapie of familieopstellingen.

Tarief & Werkwijze

Tarief

Een sessie regressietherapie kost 120 euro.

Werkwijze

Meestal duurt een sessie twee uur. Elke sessie wordt altijd volledig doorgewerkt en afgerond. We beginnen met een kort gesprek waarin we afspreken waar we aan zullen werken en wat het beoogde resultaat is.

Voor een specifieke klacht hebben we vaak niet meer dan één sessie regressietherapie nodig. Zelden zijn er meer dan vier sessies nodig om de nodige inzichten in een ruimere thematiek te verwerven. Op het einde bekijken we samen of een nieuwe sessie nodig of gewenst is.

Desgewenst wordt er een geluidsopname van de sessie gemaakt.

Vrijwaring

Ik stel geen diagnoses en schrijf niets voor. Regressietherapie en familieopstellingen zijn geen alternatief voor geneeskunde of psychiatrie. Regressietherapie komt niet in aanmerking voor terugbetaling door het ziekenfonds.

Contacteer me voor een afspraak »