Regressietherapie

Bij regressietherapie herbeleef je vroegere ervaringen om je te bevrijden van de belemmerende emoties en gedachten die nu voor problemen zorgen.

Wat is regressiewerk of -therapie?

Regressie betekent teruggaan in de tijd. Met regressietherapie gaan we op zoek naar de oorsprong van een klacht of probleem. Zo brengen we de fundamentele oorzaak ervan in beeld. Daarnaast gaan we ook op zoek naar de sleutelmomenten die de klacht hebben bevestigd en versterkt.

Regressietherapie gebruikt het lichaam om de deuren tussen je actieve bewustzijn en je onderbewustzijn te openen. Het is de snelweg naar de kern van een probleem. Vele antwoorden op wezenlijke vragen uit je verleden zitten in je lichaam opgeborgen. Regressiewerk haalt die antwoorden naar boven.

Regressie is geen praattherapie waarbij de regressietherapeut inzicht tracht te verwerven in het probleem. In plaats van bijvoorbeeld de relatie met je vader of moeder te analyseren gaan we dus op zoek naar de sleutelmomenten waarop die relatie een impact gehad heeft op jouw leven en functioneren.

Reïncarnatietherapie, wat met vorige levens?

Transpersoonlijke regressietherapie betekent dat we voorbij de grenzen van de persoonlijkheid gaan. Transpersoonlijke regressietherapie maakt gebruik van beelden en belevingen die opkomen vanuit het onderbewuste.

Er kunnen in een sessie levensechte beelden opkomen die een oorsprong in een vorig leven lijken te hebben. Het ophalen en volgen van deze indrukken heeft een sterk therapeutisch effect. Regressietherapie die ruimte geeft aan deze indrukken noemen we reïncarnatietherapie.

Het is niet nodig om te ‘geloven’ in reïncarnatie of vorige levens om een regressie te doen.

Op de website van The Earth Association for Regression Therapy, de Europese beroepsvereniging van regressietherapeuten vind je ook meer informatie en video’s over regressie- en reïncarnatietherapie.