Familieopstellingen hebben tot doel verstrikkingen te ontwarren en verbindingen binnen het systeem terug in evenwicht te brengen en te herstellen.

Familieopstellingen

Alles wat in een familiesysteem niet verwerkt is en geen plek gekregen heeft in het hart van de familieleden werkt mogelijk als een verstrikking. Familieopstellingen hebben tot doel deze verstrikkingen te ontwarren en de verbinding binnen het systeem terug in evenwicht te brengen en te herstellen.

Dit herstel gebeurt zonder dat de werkelijke familie aanwezig is. Familieopstellingen gebeuren meestal binnen de setting van een groep; er wordt dan een constellatie gevormd met behulp van representanten. Maar familieopstellingen kunnen ook in een individuele setting gebeuren; familieleden worden dan weergegeven door kaarten of blokken of popjes.

Een familieopstelling begint met een kort gesprek. We doen een korte exploratie naar welke familieleden met dit thema te maken hebben en wat er ooit in de familie gebeurd is. We beperken ons hierbij tot de feiten. Vervolgens worden de representanten intuïtief in de ruimte geplaatst en werken we stapsgewijs, van verleden naar heden, naar herstel en evenwicht. De bewegingen in het systeem en inzichten die hierbij naar boven komen werken bijzonder bevrijdend.