Regressie- en reïncarnatietherapie

Regressietherapie is een heldere, eerlijke en snelwerkende therapievorm waarbij de cliënt onder deskundige begeleiding in zijn of haar probleem duikt om zo inzicht te verwerven in de oorzaak er van. Dit inzicht in de aard en omstandigheden van de oorzaak van het probleem, is vaak voldoende om de symptomen, of het hinderlijke effect van de symptomen, te laten verdwijnen.

Regressietherapie is geen praattherapie waarbij de therapeut inzicht tracht te verwerven in het probleem van de cliënt. De therapeut faciliteert de cliënt om zelf tot de nodige inzichten te komen.

Regressietherapie gebruikt het lichaam om de deuren tussen het onder- en bovenbewustzijn te openen, het is de snelweg naar de kern van een probleem. Vele antwoorden op wezenlijke vragen zitten in het lichaam en in het verleden van de cliënt opgeborgen. Regressie-werk haalt die antwoorden naar boven.